CANLI/MADDE: İÇINDE VE İÇINDEN


  • <p>Essi Kausalainen, still, <i>Botanik</i>, 2011</p>

    Essi Kausalainen, still, Botanik, 2011


Sanatçılar: Essi Kausalainen, Müge Yılmaz
Küratör: Kevser Güler

Açılış: 5 Mart, 16:00 – 18:00
Sergi Tarihleri: 5-26 Mart, Pazartesi-Cumartesi

Mekan: 5533, İMÇ 5. Blok, No: 5533, Unkapanı, İstanbul

Proto5533 serisi kapsamında sunulan Canlı/Madde: İçinde ve İçinden sergisi, sanatçılar Essi Kausalainen ve Müge Yılmaz’ın işlerini bir araya getiriyor. Kevser Güler’in küratörlüğünde düzenlenen sergi, doğaya ve yaşayan varlıklara bakış ve temas biçimlerini araştırıyor.

Canlı maddeye teknolojik müdahaleler ve küresel kapitalizmin “canlı varlığı” bir sermaye olarak görmesi, doğa, yaşam ve canlıların geleceği üzerine tartışmaları son yıllarda arttırdı. İnsanın gezegen üzerindeki tüm canlıları etkileyen en belirgin aktör olmasıyla tanımlanan yeni jeolojik çağ Antroposen, ve beraberinde ekolojik kriz ve iklim değişikliği ile ilgili olgular, insanın yeryüzündeki konumu ve ilişkilenme biçimlerini yeniden düşünmeye çağırıyor.

Canlı/Madde: İçinde ve İçinden Essi Kausalainen (Helsinki) ve Müge Yılmaz’ın (Amsterdam) doğaya ve yaşayan varlıklara bakış ve temas biçimleri üzerine düşünen iki işini bir araya getiriyor. Essi’nin video ve bitki yerleştirmesi insanlar ve bitkilerin katmanlı etkileşimini öne çıkarırken; Müge’nin heykel yerleştirmesi insanın doğayla çoktan farklılaşmış ilişkisine dair sorularla ilgileniyor. Essi ve Müge, doğa-kültür ayrımı ile ilgili genel kanılara karşı çıkarak, insan bedeninin yeryüzündeki yeri hakkındaki tartışmalara katkıda bulunuyorlar.

Müge Yılmaz’ın Su, Toprak, Orman, 2016 iŞi, ‘ghillie’ kostümlerinden yola çıkarak oluŞturduğu bir vitrin yerleŞtirmesi. Bu kostümler günümüzde en çok kuŞ gözlemcileri ve doğa fotoğrafçıları tarafından kullanılan, geçmiŞte avcılar tarafından da kullanılmıŞ kamuflaj kıyafetleri. Müge bu yerleŞtirmesiyle, insanın doğaya yaklaŞımının belirgin iki biçimini iŞaret ediyor; ilki doğayı bir fail olarak öne çıkarak doğanın özneleŞtirildiği yaklaŞım, ikincisi ise özneyi doğayla özdeŞ tutan, doğanın insan dahil tüm yaŞayan varlıklarla bir olduğunun altını çizen öznenin ‘doğalaŞtırıldığı’ bir yaklaŞım. YerleŞtirme, doğanın konuŞan yada eylemde bulunan bir özne olarak betimlendiği mitler ve hikayeleri de çağrıŞtırırken; güncel çevre mücadelesinin ‘Biz kendini savunan doğayız’ söylemiyle de iliŞki kuruyor.

Essi Kausalainen’in performatif videolar ve canlı bitkilerden oluşan yerleştirmesi Botanik, 2011 ile bitkilerin varoluşuna öykünerek başka iletişim biçimlerinin imkanlarını araştırıyor ve insanlarla bitkilerin katmanlı etkileşimi ve iletişimine odaklanıyor. Türler arası dostluklar inşa ederek ve bitkilere birlikte hareket ettiği performansçılar gibi yaklaşarak, insanmerkezci, hiyerarşik ve lineer düşünme ve performans yollarından uzaklaşmayı hedefliyor. Sergilenen videolardaki performansları bir botanik bahçesinde bitkilerle işbirliği içinde gerçekleştiren sanatçı, sergi mekanına yeni bitkiler davet ediyor ve bu yeni bitkilerin performansı ve izleyici ile etkileşimi devam ettirmesini hedefliyor.

Doğa-kültür ve insan-insanolmayan ayrımlarını sorunsallaştırıp sürekliliklerine işaret ederek, Botanik, 2011 ve Su, Toprak, Orman, 2016’ın diyalogu yeni ilişkilenme ve etkileşim biçimleriyle birlikte, insan topluluğunun imkanları ve sınırlarını da araştırıyor. Canlı/Madde: İçinde ve İçinden, insan-sonrası (post-human) öznellik ve insan olmayan, canlı ve cansız başkalarıyla ilişki biçimlerinin gelecekteki sözcük ve imgeleri üzerine konuşmalar açmayı arzu ediyor.

Essi Kausalainen (1979) Turku Sanat Akademisi ve Finlandiya Tiyatro Akademisi’nde Performans ve Teori okudu. İşlerinin gösterildiği ve performanslarının gerçekleştiği bazı mekanlar La Galerie (Noisy-le-Sec), kim? (Riga), Moderna Museet (Malmö), Frankfurter Kunstverein, Roskilde Çağdaş Sanat Müzesi, Nikolaj Kunsthalle (Kopenhag) ve Kunstraum Bethanien (Berlin). http://www.essikausalainen.com...

Müge Yılmaz (1985) ISIA’da Fotoğraf ve Urbino’da Görsel Sanatlar eğitiminin ardından 2014’te Rijksakademie van Beeldende Kunsten’de iki yıllık misafir sanatçı programını tamamladı. İşleri yakın zamanda After Hours (Paris), Pratt Manhattan Gallery (New York), WP Zimmer (Antwerp), MoMart (Amsterdam) ve Aksanat (İstanbul)’da sergilenmiğtir. http://www.mugeyilmaz.com/

Kevser Güler (1983) Boğaziçi ve Galatasaray Üniversitelerinde mühendislik ve felsefe eğitimi aldı. 2007 – 2014 yılları arasında İstanbul Bienali’nde çalığtı. Ekim 2014’ten bu yana, Vehbi Koç Vakfı Güncel Sanat Müzesi için arağtırmacı olarak görev yapıyor. ‘Gelin Bahçemizi Ekelim’ temasıyla gerçekleğtirilecek Cappadox, 2016’nın çağdağ sanat programının yardımcı küratörlüğünü üstleniyor.

PROTO5533 genç sanatçı ve küratörlerin danığmanlık sistemi ve kamusal bir program eğliğinde düzenledikleri bir yıllık bir sergi dizisi. PROTO5533 programı genç sanatçı ve küratörlere sergi düzenleme deneyimi kazanmaları için bir geliğim alanı sağlıyor. Seçilen küratörler, küratöryal sürece dair bilgi ve anlayığ kazanmak ve kendi seslerini bulmak için danığmanlarla birlikte çalığıyor. Protocinema ve 5533 kariyerlerinin bağlangıcındaki sanatçı ve küratörlere geliğmek için ihtiyaç duydukları araçları sunarak bir sonraki neslin diyaloğa anlamlı bir katkıda bulunacak donanıma sahip olmasını sağlıyor.

Seçilen Küratörler: Naz Cuguoğlu, Kevser Güler, Mehmet Kahraman, Ghaith Mofeed, Nicole O'Rourke, Ilhan Ozan, Ulya Soley. Danığman Küratörler: Çelenk Bafra, Küratör, İstanbul Modern, İstanbul; Anne Ellegood, Uzman Küratör, Hammer Museum, Los Angeles; Övül Durmuğoğlu, Bağımsız Küratör Berlin/İstanbul; Anthony Huberman, Bağ Küratör, Wattis İCA, San Francisco; November Paynter, Arağtırma ve Programlar Genel Müdürü, SALT; Mari Spirito, Direktör, Protocinema, İstanbul/New York; François Quintin, Direktör, Fondation d'entreprise Galeries Lafayette, Paris.