EDA GECIKMEZ - MASTER PLANKüratör: Mehmet Kahraman

Açilis: 3 Mayıs Salı, 16:00-18:00
Sergi: May 3 – 22 May, 2016
Açilis saatleri: Salı - Cumartesi, 12:00 -18:00
İMÇ 5. Blok No: 5533, Unkapanı-Istanbul

Proto5533 Mehmet Kahraman küratörlüğünde Eda Gecikmez’in yeni bir resim yerleştirmesini sunar. Master Plan, 2016, kasnaksız, destek yapılarından bağımsız olarak üretilmiş ve askıya alınmış yeni bir resim. Resmin asılış biçimi, Türkiye’nin doğusunda sokaklarda ipe gerilerek sallandırılan ve direniş sembolü haline gelmiş olan buluntu kumaşları, battaniyeleri ve brandaları andırıyor.

Master Plan adını Zaha Hadid’in 2006 yılında, İMP (İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi)’nin organize ettiği yarışma kapsamında tasarladığı Kartal projesinden alır. Hadid’in dijital ortamda hazırladığı kentsel dönüşüm projesi “Kartal Master Plan”, bölgede yaşayan insanların yaşam pratikleri göz önüne alınmadan tasarlanarak, sermaye odaklı uygulamalar üzerinden tanımlanan bir kent kimliğini gözler önüne serer.

Mevcut politik hedefler doğrultusunda yeniden kurgulanmakta olan İstanbul şehri, kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde oluşturulan ve birbiri üzerine yığılan yapılar etrafında şekil almaktadır. Böylesi bir kentsel yapı içinde kendini tanımlamakta güçlük çeken kent sakinleri, bu yığınlar arasında gezinen isimsiz figüranlar olarak karşımıza çıkar. Kentsel dönüşümün yol açtığı tahribat, sadece bireyi değil, aynı zamanda hafızayı da erozyona uğratır, bireyin ve kentin tarihsel belleğini silerek onları kimliksizleştirir. Hadid’in kent manzarası simülasyonunu gerçeküstücü bir yaklaşımla yeniden yorumlayan Gecikmez’in resminde parçalanmış beden kesitleri pornografik bir dönüşüme işaret eder: sanatçı, iktidarın güdümüyle bir fetiş nesnesi haline gelen inşaat sektörüne, bedenin pornografik dönüşümüyle yanıt verir. Bu surece ışık tutmak amacıyla Gecikmez resimlerini bir barikat biçiminde asar. Eseri görebilmek için izleyici bu yapının etrafında dönmek, içine girmek ve barikatın öteki tarafına geçmek zorundadır.

Eda Gecikmez (İstanbul, 1984) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü mezunu olup, lisans eğitimi sırasında bir sene İspanya, Valencia Politeknik Üniversitesi San Carlos Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitim gördü. 2004 yılından itibaren yurtiçi ve yurtdışında birçok karma sergiye katıldı, uluslararası sanat projelerinde yer aldı. Bunlardan bazıları; “Domates Biber Patlıcan 3”, SPOT Üretim Fonu, Elhamra Han, Istanbul (2016), “Osmanlılar ve Avrupalılar” (2016), 3. Mardin Bienali (2015) , “Oyun Parkı”, Galeri Nev, Ankara (2015), “Benimle Kal”, Apartman Projesi, Berlin (2014), kişisel sergisi “Ödünç Alınmış Birliktelik” Amerikan Hastanesi Sanat Galerisi, İstanbul (2013) ve m1886 Sanat Projeleri, Ankara (2016). Son olarak 2015’te Cittadellarte – Fondazione Pistoletto , Biella, İtalya ve Kultivera, Tranas, İsveç’te sanatçı proglarıma katılan sanatçı, çalışmalarına İstanbul’da devam etmektedir.

Mehmet Kahraman, 1986 İstanbul doğumlu, küratör ve yazar. Lisans eğitimini 2011’de Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde tamamladı. Türkiye’deki çeşitli sanat dergilerine düzenli olarak katkıda bulunuyor, İstanbul’daki REM Art Space’in direktörü ve küratörü.

Proto5533 İstanbul ve yurtdışından sanat profesyonellerinin rehberliğinde genç sanatçı ve küratörlerin düzenlediği sergiler sunar. Etkin bir kuşağı bir araya getirip, anlamlı gelişimi için gerekli ilişki ve araçları sağlayan Proto5533, farklı yerlerde mekâna duyarlı sergiler düzenleyen Protocinema(protocinema.org) ve sanatçılar tarafından yürütülen 5533’ün (imc5533.blogspot.com.tr) işbirliğiyle gerçekleşmektedir.

Seçilen Küratörler: Naz Cuguoğlu, Kevser Güler, Mehmet Kahraman, Ghaith Mofeed, Nicole O’Rourke, İlhan Ozan, Ulya Soley.

Danışman Küratörler: Çelenk Bafra, Küratör, İstanbul Modern, İstanbul; Anne Ellegood, Uzman Küratör, Hammer Museum, Los Angeles; Övül Durmuşoğlu, Bağımsız Küratör Berlin/İstanbul; Anthony Huberman, Baş Küratör, Wattis İCA, San Francisco; November Paynter, Araştırma ve Programlar Yardımcı Direktörü, SALT; Mari Spirito, Direktör, Protocinema, İstanbul/New York; François Quintin, Direktör, Fondation d'entreprise Galeries Lafayette, Paris.