ARTIK ORTAK BIR ZEMIN KURDUĞUMUZA GÖRE

Eleana Antonaki, Orlee Malka, Sara Ouhaddou

Küratör: Lila Nazemian, Protocinema Yükselen Küratör Serisi 2022 kapsamında


  • <p><em>Artık Ortak Bir Zemin Kurduğumuza Göre</em>, sergi posteri, tasarım Alireza Asadi</p>

    Artık Ortak Bir Zemin Kurduğumuza Göre, sergi posteri, tasarım Alireza Asadi Açılış: 4 Mart, Cuma, 17:00 - 20:00
 Sergi Tarihleri: 4 Mart - 2 Nisan, 2022, her gün 11:00 - 18:00 arası                           Mekan: LES Gallery, The Clemente Soto Vélez Cultural & Educational Center 107 Suffolk   Street, Lower East Side, New York

PROTOZINE: Now That We Have Established A Common Ground
View online & download PDF

Protocinema presents a public program of artist talks, discussions, a film screening, and walkthroughs to accompany Now That We Have Established A Common Ground. This group exhibition includes works by Eleana Antonaki, Orlee Malka, and Sara Ouhaddou, and is curated by Lila Nazemian within Protocinema’s Emerging Curator Series 2022. Taking place in virtual, physical, and hybrid spaces, the program will offer in-depth conversations on each participating artists’ practices and discussions on repatriation, western institutions, colonial legacies, and practices to further elaborate on the themes explored within the exhibition. Organized at and in partnership with The Clemente, New York, to share contemporary concerns through art between communities of the global majority. This exhibition and public programs explore knowledge production and dissemination through rethinking institutional practices within the fields of museology, archeology, and geology.

March 12, Saturday, 3:00 - 4:00 pm
Conversation:
Orlee Malka, Artist, New York
Lila Nazemian, Curator, Protocinema, New York
IRL program at The Clemente, also via zoom
https://us02web.zoom.us/j/9692533691

March 19, Saturday, 11:00 am - 12:00 pm
Conversation:
Sara Ouhaddou, Artist, Paris
Lila Nazemian, Curator, Protocinema, New York
Digital program only
https://us02web.zoom.us/j/9692533691

March 24, Thursday, 7:00 - 8:00 pm
Conversation:
Eleana Antonaki, Artist, New York
Lila Nazemian, Curator, Protocinema, New York
IRL program at The Clemente, also via zoom 
https://us02web.zoom.us/j/9692533691

March 30, Wednesday - 5:00 - 7:30 pm
Conversation:
Beatriz Santiago-Muñoz, Artist, San Juan
Lila Nezamian, Curator, Protocinema, New York
Sophia Reeser del Rio, Senior Program Manager, The Clemente
Digital program only
https://us02web.zoom.us/j/9692533691  

April 2, Saturday, 5:00 - 7:30 pm
Exhibition Walkthrough & Screening:
5 pm Walkthrough
6 pm Screening: Surviving Fortress, 60 minutes
Directed by Yaser Talebi, Produced by Ava Studios, Paris
This program is presented in partnership with ArteEast.

IRL program at The Clemente, Flamboyan Theater, and LES Gallery

April 9, Wednesday, 3:00 - 4:00 pm
Conversation: How do objects and people live?
A timely conversation about the repatriation of art objects from the perspective of law, art, and culture set within Now That We Have Established a Common Ground
Fionnuala Rogers, Art and Cultural Heritage Lawyer, Founder and Director of Canvas Art Law, and Chair of the U.K. Committee of the Blue Shield
Mary Rinebold, Writer, Consultant at Canvas Art Law
Mari Spirito, Director, Curator, Protocinema, New York, Istanbul
Lila Nazemian, Curator, Protocinema, New York
Digital program only
https://us02web.zoom.us/j/9692533691

Protocinema, Yükselen Küratör Serimiz 2022 kapsamında küratörlüğünü Lila Nazemian’ın yaptığı, Eleana Antonaki, Orlee Malka ve Sara Ouhaddou’nun işlerinin yer aldığı grup sergisi Artık Ortak Bir Zemin Kurduğumuza Göre’yi sunar. Küresel çoğunluğun toplulukları arasındaki benzer kaygılar arasında sanat yoluyla bir diyalog kurmak adına New York’taki The Clemente’nin ev sahipliği ve partnerliğinde gerçekleşen sergi, arkeoloji pratiğini yeniden düşünerek bilgi üretimi ve yayılımını araştırıyor.

Artık Ortak Bir Zemin Kurduğumuza Göre, arkeolojik pratikler, dil, miras ve ironik bir şekilde sanatçıların yapıtları arasındaki ortak paydanın belirsizliğini araştırıyor. Değişken zamansallıklar içinde yer alan sanat işleri, sergi alanını, tarihsel anlatıların ve öznelliklerin arkeolojik miras aracılığıyla kodlanma biçimlerinin yeniden düşünüldüğü bir alana dönüştürüyor. Kuşaklar arası hafızasının tezahürlerini içeren bazı işler devam eden arkeolojik uygulamaların geçerliliğini sorgularken, bir öteki, yüzyıllar öncesine ait ve öznel olarak programlanmış varoluş hallerinde insan-sonrası bir gerçeklik sunar, diğerleriyse silme yoluyla bastırma tarihlerinin izini sürer. Eleana Antonaki’nin The dig is her. She is the dig (Kazı O’dur. O kazıdır) (2019) videosundaki bir cümleye atıfta bulunan sergi başlığı, sergide işlenen farklı temalarla oynamaktadır.

“The dig” yani (kazı) arkeolojide bir kazı alanına referansla argo bir terimdir; dikkatle incelenen bölgeyi ifade eder. Eleana Antonaki’nin Kazı O’dur. O kazıdır videosu uzak gelecekteki deneyimini anlatan, su bloğu biçimindeki bir kadın karaktere odaklanır. Kazıldığı taş ocağı alanını anlatan ve kazıyı yapanlara musallat olmak için oraya geri dönmeyi planladığını anlatır. Su, kolektif deneyimlerin birikimi olarak nesiller arası bilinç biçimini alır. Antonaki, siyasi bir eylem olarak kazı ve bunun jeoloji ve arkeoloji ile ilişkisi ile ilgilenmektedir. Video, kadını arkeolojik bir alan, bilginin üretildiği yer olarak konumluyor.

Orlee Malka’nın fieldwork to the unconsole (teselli edilmeyenlere saha çalışması) (2018) başlıklı çalışması, özellikle Avrupa emperyalizmini destekleyecek şekilde Batı akademisi ve diğer kurumlar tarafından normalleştirilen arkeolojik ve etnografik metodolojileri ortaya çıkara bir kazı projesidir. Batı’nın Batılı olmayanı istihraç etme eylemlerini yeniden düşünen kopyaları, nesneleri, okumaları ve deneyleri içerir. Sifters (replica) ((Elekler (replika)), 18. yüzyıldan itibaren İngiliz kazı-yağma alanlarının arşiv görüntülerinden çoğaltılan eleklerin bir heykelidir. empty museum (boş müze) (2019) işinde, Malka, Müze’nin yağmalanmış nesne birikiminin insanlık dışı fazlalığını yeniden düşünmek için bir deney olarak müzelerin kat planlarını kullanır. Yer planında boş müze başlıklı bir odanın ana hatlarını çiziyor. Proje, müze yöneticilerinin en büyük endişesini aktarıyor: restitüsyon süreçleri sonucunda kurumun boş kalması. boş müze, dünyayı farklı terimlerle hayal etmek için bir duraklama ve önerme olarak boşluğun değeri üzerinde duruyor ve sergi süresince restitüsyon üzerine erişilebilir konuşmalardan oluşan bir program içerecek.

Sara Ouhaddou, Fas’taki Atlas ve Japonya'daki Amori dağlarındaki uzak bölgelerden gelen ve her ikisi de geçmişlerine dair hiçbir yazılı kayda sahip olmayan toplulukların tarihini inceliyor. Ouhaddou’nun sanatçı kitabı Atlas (1) (2018), geleneksel Fas ciltleme tekniklerini kullanarak tekstil, seramik, antik taş gravürleri ve fosillerdeki mevcut sembolleri belgeliyor. Sanatçı, Amazigh Fas ve Jomon Japon tarih öncesi uygarlıklarının sembolleri arasındaki şaşırtıcı korelasyonları tespit ediyor. Her iki toplum da tarihsel olarak dilsel baskı da dahil olmak üzere çeşitli kültürel silme biçimlerine tabi tutulmuştur. Aomori (1) (2018) adlı yerleştirmesi için Ouhaddou, hiç temas halinde olmadığına inanılan bu medeniyetler arasında paylaşılan, ağaçlar ve bulutlar gibi oyma sembolleri yeniden yaratan seramik parçalar için Tokyo’daki zanaatkarlarla birlikte çalıştı. Sanatçı, bunu yazılı iletişimin sınırlarını aşarak kurulan bir bağlantı; tarih, bilgi ve kültürün bir nesilden diğerine aktarılış biçimi olarak algılıyor.

Benliğin inşası, özünde miras ve kişinin geçmişinin anlaşılmasıyla bağlantılıdır. Artık Ortak Bir Zemin Kurduğumuza Göre, sanatçılar Antonaki, Malka ve Ouhaddou, hem pratikte hem de temsilde yerleşik çerçeveleri bozuyor, formüle edilmiş kimliklerin miraslarını ve uyumlu tarih anlayışlarını sürdürmeyi amaçlıyor. Sergi, eserleri bireysel izlerle dolu olan sanatçılar arasında kurulan gelecek olasılıkları düşünmek için zaman ötesi bir diyalogdur.

Artık Ortak Bir Zemin Kurduğumuza Göre sergisine, katılımcı sanatçılar ve küratörün metinleriyle birlikte yeni bir Protozine baskısı eşlik edecek. Paralel programlar, Lila Nazemian ile sanatçılar Eleana Antonaki ve Orlee Malka arasındaki bir sohbeti ve ayrıca The Clemente ile ortaklaşa oluşturulan bir etkinliği içerecek.

2015 yılında başlatılan Protocinema Yükselen Küratör Serisi (PECS), yaparak yaşayarak öğrenme şeklinde profesyonel eğitim sağlayan bir mentorluk programıdır. 2022 için seçilen Protocinema Yükselen Küratörü Lila Nazemian’a sergi hazırlık süreci boyunca, The Kitchen, New York Kıdemli Küratörü Lumi Tan; Küratör ve Yazar, Paul Klee Sommerakademie Sanat Direktörü Tirdad Zolghadr, ve Protocinema, İstanbul, New York Yönetici Direktör, Küratör Mari Spirito mentörlük etti.

Protocinema dünyanın farklı yerlerinde, mekana duyarlı sergiler düzenleyen kültürlerarası bir sanat kuruluşudur. Amacımız kültürlerarası diyaloğu eşit düzeyde desteklemek; karşılıklı dinleme ve ifade imkanları yaratırken hem yerel hem de küresel olarak birbirine bağlı ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmaktır. Protocinema, sergiler, sipariş eserler, kamu programları, yayınlar ve mentorluk programları aracılığıyla bölgeler arasındaki farklılıkların anlaşılmasına yönelik çalışarak empatiyi savunur. 2011 yılında Mari Spirito tarafından kurulan Protocinema, kar amacı gütmeyen duvarsız bir organizasyondur. Programlarımız hem küresel meselelere hem de sahadaki değişen koşullara yanıt vermek amacıyla çeşitli mekanlarda gerçekleşmektedir.

The Clemente Soto Vélez Cultural & Educational Center Inc. kökleri New York’un Lower East Side/Loisaida’sına dayanan, geniş fikirli bir kültürel vizyon ve kapsayıcı felsefeyle çalışan Porto Rikolu/Latinx çok sanatlı kültür kurumudur. Merkez, Porto Riko ve Latin kültürünün yetiştirilmesine, sunumuna ve korunmasına odaklansa da çok etnikli/uluslararası bir enlemde LES muhitinin ve şehrimizin kültürel çeşitliliğini yansıtan sanatçılara, küçük sanat organizasyonlara, kuruluşlara ve bağımsız topluluk üreticilerine mekân sağlayan çok sesli bir şekilde çalışmaya eşit derecede odaklanmıştır. Theclementecenter.org

Sanatçı biyografileri:
Eleana Antonaki: http://eleanaantonaki.com
Orlee Malka: https://arteeast.org/programs/orlee-malka/
Sara Ouhaddou: https://manifesta13.org/participants/sara-ouhaddou/index.html 

Basın talepleri: Protocinema: Alper Turan, alper@protocinema.org, +49 17670518587, +90 5068706808; Mari Spirito, mari@protocinema.org, +1917 660 7332 

Protocinema Yükselen Küratör Serisi Destekçileri: Charlotte Feng Ford, New York; Sam Soltani, New York; Stephan Stoyanov, Sofya; Hamid Reza Tabarraei, Paris.

Teşekkürler: Koray Duman, New York; ICI (Independent Curators International), New York; Gülben Çapan, Istanbul; Libertad O. Guerra & the entire team at The Clemente, New York; Gallery Polaris, Paris; Elma Art Gallery, Brooklyn; Youssef Hitti, New York and Hieu Truong, Paris

How do objects and people live?


Beatriz Santiago Muñoz & Sofía Reeser del Rio & Lila Nazemian in conversation


Eleana Antonaki with Lila Nazemian


Orlee Malka with Lila Nazemian


Sara Ouhaddou with Lila Nazemian


BASIN


Ελεάνα Αντωνάκη: «Ο πόλεμος έχει τη δύναμη να επηρεάζει ακόμα και γενιές που δεν έχουν έρθει ακόμα στον κόσμο»

by Δημήτρης Ράλλης

27 Mart 2022