BU DURUMDA NASIL GIYINMELI? 

Deniz Tortum, Kathryn Hamilton, Chulayarnnon Siriphol ve Pınar Yoldaş

curated by Ulya Soley


  • <p>Chulayarnnon Siriphol, <i>Golden Spiral</i>, 2018, Courtesy Ghost Foundation, Bangkok CityCity Gallery, Bangkok</p>

    Chulayarnnon Siriphol, Golden Spiral, 2018, Courtesy Ghost Foundation, Bangkok CityCity Gallery, Bangkok

  • <p>Pınar Yoldaş, <i>Regnum Alba,</i> 2015, Courtesy Ekavart Gallery, Istanbul.</p>

    Pınar Yoldaş, Regnum Alba, 2015, Courtesy Ekavart Gallery, Istanbul.


Açılış resepsiyonu: 10 Ocak Cuma, 18:00-20:00
Sergi tarihleri: 10 Ocak - 15 Mart 2020
88 Eldridge Street, NY, NY 10002
Perşembeden pazara 13:00-18:00 arasında ziyaret edilebilir.

Kamusal Etkinlikler
11 Ocak Cumartesi, 18:30 - 19:30
Konuşma: Chulayarnnon Siriphol, Deniz Tortum ve Kathyrn Hamilton
Moderatör: Ulya Soley

7 Şubat Cuma, 18:30 - 19:30
Performatif Konuşma: Pınar Yoldaş
Sunuş: Mari Spirito

Protocinema ve 601Artspace’in Bu durumda nasıl giyinmeli? sergisi, Ulya Soley küratörlüğünde sanatçılar Deniz Tortum, Kathryn Hamilton, Chulayarnnon Siriphol ve Pınar Yoldaşın katılımıyla, Mari Spirito mentörlüğünde ve Protocinema Emerging Curator serisi kapsamında gerçekleşiyor.

Sergi, bugün her zamankinden daha çok konuşulan gelecek tahayyüllerini ele alıyor ve insan ömrünün kısıtlılığı, teknolojik gelişmeler ve ekolojik çöküşü aynı anda deneyimlemenin ne anlama geldiğine odaklanıyor. “Geleceğin sonunu”[1] mu, yoksa “geçmişin sonunu”[2] mu deneyimliyoruz? Zamanın hızlandırılmış akışıyla nasıl mücadele ediyoruz? Zamanın üzerimizdeki etkilerini yok etmek için neden birçok önlem alıyoruz? Yalnızca kişisel zamanımız değil, önümüzdeki nesillerin ne kadar zamanı kaldığı hakkında da endişelenmek bizi nasıl hissettiriyor? Dünyanın son kullanma tarihi konuşulurken, zaman ve değer arasında nasıl bir ilişki kuruyoruz? Bu durumda nasıl giyinmeli? izleyiciyi çok katmanlı ve çelişkili zaman deneyimleri üzerine düşünmeye davet ediyor.

Deniz Tortum ve Kathyrn Hamilton tarafından gerçekleştirilen video ARK (2020), sanal gerçekliği ölümsüzlüğün yerini alabilecek bir pozisyona yerleştiren görsel bir deneme. Yok oluş kaçınılmaz olsa da, 3D modelleme ve dijital teknolojiler zamanı dondurup onun çizgiselliğini aksatmak için çeşitli yollar sunuyor. Sanal gerçekliğe özgü bedenden ayrılma deneyimini kullanarak, git gide yaygınlaşan yalnızlık ve kayıp hislerinin altını çizen ARK, sonsuzluğu düşlemek imkansız olduğunda, bunun ne tür sonuçlar doğurabileceğini düşündürüyor.

Chulayarnnon Siriphol’un video yerleştirmesi Golden Spiral’da (2018), doğal ve yapay arasındaki gerilimi somutlaştıran altın rengine boyanmış deniz kabukları, mekanı ve videoyu işgal ediyor. Gezegenin yıkımını binlerce yıllık bir ölçekte ele alan ve yaşlanma konusundaki kişisel takıntılara odaklanan video yerleştirme, zaman ve doğayla kurduğumuz karmaşık ilişkiyi yeniden gözden geçirmemiz için bizlere meydan okuyor.

Pınar Yoldaş’ın doğaya farklı bir perspektiften bakan Regnum Alba (2015) başlıklı işi ise ölümlülük ve yok oluşa dair küresel korkulara eğiliyor. Latince’de “beyaz krallık” anlamına gelen Regnum Alba, doğada süregelen hiyerarşileri yansıtan bir foto-kolaj. Yavru hayvanlardan oluşan bir diğer kolajında ise Yoldaş, biyolojik dünyada güzellik algısının çıkış noktasına bakıyor. Güzellik kavramını hayvanlar alemine temellendiren feminist düşünür Elizabeth Grosz’tan esinlenen sanatçı, yaşayan sistemlerin dinamik ve tahmin edilemez doğasına odaklanıyor.

Teknolojinin ‘daha iyi bir gelecek’ vaadiyle umutlanıp, distopik senaryolar ışığında “ölmeyi öğrenirken”[3], bu karşıt perspektifler etrafında şekillenen tartışmalar bizi zaman ile yeni bir ilişki kurmaya itiyor. Bu durumda nasıl giyinmeli?, gelecek hakkında nasıl düşündüğümüzü, onu nasıl öngördüğümüzü ve tanımladığımızı araştıran; zamanın akışını ve değerini sorgulayan kültürlerarası bir diyalog.

2015 yılında başlayan Protocinema Emerging Curator serisi, sergileri hayata geçirme sürecinde mentörlerle beraber çalışma imkanı tanıyarak profesyonel bir öğrenme platformu sunuyor. Genç küratörlerin fon geliştirmeden partner kurumlarla iş birliği yapmaya, geniş bir yelpazede deneyim kazanması için aracı oluyor. Seçilen her küratör yerel ve uluslararası sanat çevresinden mentörlerle beraber çalışıyor ve onlardan destek alıyor.

Türkiye’de çağdaş sanatı destekleyen SAHA Derneği’ne, Deniz Tortum ve Ulya Soley’e verdiği destek için teşekkürler. Tortum ve Hamilton ARK (2020) başlıklı videoyu birlikte ürettiler.

SAHA.jpg#asset:243


601Artspace sanatçı, küratör ve kâr amacı gütmeyen organizasyonlarla bir araya gelerek alışılmışın dışında ve ticari olmayan bir bağlamda sergiler, konuşmalar, film gösterimleri ve özel projeler sunuyor. Koleksiyonu, genellikle sanatsal ve küratöryel karşılaşmalar için bir kolaylaştırıcı görevi görüyor. Disiplinlerarası çalışmalar aracılığıyla 601 Artspace, güncel sanatın prodüksiyonu, organizasyonu ve algılanmasıyla ilgileniyor ve bu konuları araştırıyor. info@601artspace.org


Protocinema dünyanın dört bir yanında mekâna duyarlı eser sipariş eden ve izleyiciyle buluşturan, İstanbul ve New York merkezli kültürler arası bir sanat organizasyonu. Protocinema, sanat aracılığıyla coğrafyalar arası farklılıkları anlamaya yönelik empati geliştirmek adına sergiler, sipariş eserler, kamusal programlar ve mentörlük programları sunuyor. 2011 yılında Mari Spirito tarafından kurulan Protocinema, kar amacı gütmeyen 501(c)3 ve belli bir mekânı olmayan “dört duvarsız” bir girişim. Küresel kaygılara ve sahadaki değişen koşullara göre mekân değiştirebiliyor. protocinema.org
Detaylı bilgi için:

Kathryn Hamilton New York ve İstanbul’da yaşayan sanatçı, türlerarası iş birlikleri ve cyborg tiyatro yapan performans topluluğu Sister Sylvester’ın kurucusu. 2019 Macdowell araştırmacısı. Çalışmaları genelde deneme performansları, ilk elden araştırma ve buluntu dökümanlar formunda gerçekleşiyor. Yakın zamanlı prodüksiyonlarndan Brecht Forensics, (yapım aşamasında) Joe’s Pub, Caveat, The Cell, MAX Festival ve Colorado Üniversitesi’nde gösterildi; film ve devrim hakkında performatif konuşma The Fall, Yale Üniversitesi ve The Public Theater for Under the Radar Festivali’nde gerçekleşti. Avrupa Birliği ‘Between Two Shores’ programı tarafından sipariş edilen Three Rooms, teknoloji ve mobilitenin sınır kriziyle ilişkisine odaklanan canlı skype performansı, Shubbak Festivali, Arcola Theater, Londra; Frascati Theater, Amsterdam ve Bozar, Brüksel’de gerçekleştirildi. Barış için akademisyenlere odaklanan video yerleştirmesi Amsterdam Üniversitesi ve Humboldt Üniversitesi’nde gösterildi. Yakın zamanda sanal gerçeklik ve oryantalizm üzerine yazdığı yazı New Inquiry Classics edisyonunda yer alıyor. 2019 yılında Yale Üniversitesi’nde Poytner Fellow olarak gazetecilik alanında araştırma yaptı ve Columbia Üniversitesi, NYU, Princeton, Yale ve Boğaziçi Üniversiteleri’nde çeşitli eğitimler verdi. Sistersylvester.org

Chulayarnnon Siriphol (Bangkok, 1986) hareketli görüntü üretiminde yeni olanaklar keşfetmekle ilgileniyor. Siriphol, video mecrasını kullanarak yönetmen ve sanatçı rolleri arasında çalışıyor. Çalışmaları, kişisel hafıza, toplumsal hafıza, belgesel ve kurmaca, gerçek ve doğaüstü arasında şekillenen kısa film, deneysel film, belgesel ve video yerleştirmelerden oluşuyor. chulayarnnon.com

Ulya Soley Pera Müzesi'nde koleksiyon sorumlusu olarak çalışıyor ve müzenin çeşitli sergi ve yayıncılık projelerinde küratörlük ve editörlük yapıyor. McGill Üniversitesi’nde Sanat Tarihi ve Psikoloji dallarındaki lisans eğitiminin ardından Central Saint Martins'in Kültür, Eleştiri ve Küratörlük yüksek lisans programını tamamladı. Son olarak British Council Misafir Küratörlük Programı kapsamında “Tanışıyor muyuz?” dijital sergisini gerçekleştirdi. AICA üyesi olan Soley, “Stimuli” başlıklı bir yayın projesi de yürütüyor.

Deniz Tortum (İstanbul, 1989) film ve yeni medya alanlarında çalışıyor. Çalışmaları Venedik Film Festivali, SxSW, Sheffield, True/False ve Dokufest gibi pek çok uluslararası platformda gösterildi. MIT Open Documentary Lab’de sanal gerçekliğe odaklanarak araştırma asistanlığı yaptı. 2017-2018 yılları arasında Harvard Film Study Center’da Maddenin Halleri adlı, 2020’de gösterilecek uzun metraj filmi üzerine çalıştı. Yakın zamanda Filmmaker Magazine’in Bağımsız Filmin 25 Yeni Yüzü makalesinde yer aldı. deniztortum.com

Pınar Yoldaş tasarımcı/sanatçı/araştırmacı olarak disiplinler ötesi çalışmalar sürdürüyor ve University of California San Diego’da asistan profesör olarak ders veriyor. Biyoloji bilimi ve dijital teknolojiler alanlarında şekillenen çalışmaları mimari yerleştirmeler, kinetik heykel, ses, video ve çizim gibi farklı mecralarda post-humanizm, eko-nihilizm, antroposen ve feminist teknobilime odaklanıyor. Kişisel sergileri arasında: The Warm, the Cool and the Cat, Roda Sten Konsthall (2016), Polyteknikum, Museum Moscow (2015), An Ecosystem of Excess, Ernst Schering Project Space yer alıyor. pinaryoldas.info

Detaylı bilgi için:
Ela Perşembe, ela@protocinema.org +90 531 923 3778
Mari Spirito, mari@protocinema.org +1917 6607332 +90541468 0214
Sara Shaoul, sara@601artspace.org +1212-243-2735[1]James Bridle,New Dark Age: Technology and the End of the Future (London: Verso, 2018).
[2]Paolo Virno, Déjà Vu and the End of History (London: Verso, 2015).
[3]Roy Scranton, Learning to Die in the Anthropocene (San Francisco: City Lights Books, 2015).


BASIN


“How shall we dress for the occasion?”

by Hannah Stamler

Mart 2020Protocinema ve 601Artspace'ten Yenı Sergı: “Bu Durumda Nasıl Gıyınmelı?"

by Yorum Yapin

20 Ocak 2020Bu durumda nasıl giyinmeli?
2020Bu durumda nasıl giyinmeli?
20 Ocak 2020Türk çağdaş sanatı New York’ta

by Burcu Aldinç

18 Ocak 2020