HAYATTA KALMANIN ÖTESINDE

Despot gezegen koşullarına cevaben bir video gösterim programı

Basel Abbas ile Ruanne Abou-Rahme, Chitra Ganesh, Amar Kanwar, Ana María Millán, Michael Rakowitz ve Rattana Vandy

  • <p>Hayatta Kalmanın Ötesinde, Protodispatch, Tasarım: İlayda Tunca, 2023</p>

    Hayatta Kalmanın Ötesinde, Protodispatch, Tasarım: İlayda Tunca, 2023


*Scroll down for English Version*

Perşembe, 14 Aralık 2023
19:00
SALT Açık Sinema, Istanbul

Protodispatch, Basel Abbas ile Ruanne Abou-Rahme, Chitra Ganesh, Amar Kanwar, Ana María Millán, Michael Rakowitz ve Rattana Vandy’nin acımasız gezegen koşullarını ele alan kısa film ve videolarından oluşan, İstanbul’da SALT Açık Sinema ev sahipliğinde, Protocinema tarafından gerçekleştirilen “Hayatta Kalmanın Ötesinde” gösterim programını sunar.

Protodispatch’in gösterim programı, bizi hayatta kalmanın ötesine taşıyan direniş biçimlerini çeşitli formlarda aktaran videoları bir araya getiriyor. Seçilen eserler, kavrulmuş toprakların yeniden yeşerişinin, diktatör propagandası ifşasının, fantastik gelecek senaryolarının, savaşta öldürülen sevdiklerimizi anmanın ve yas tutmanın tasvirlerini içeriyor. Programdaki sanatçılar, yasaklanmış olanı filme alarak; tarihsel olayları kişisel, çağdaş anlatılarla yeniden ziyaret ederek; video oyunlarının ve çizgi romanların estetiğini benimseyerek; mit ve hikâyeleri yeniden yazarak acımasız eylem ve koşulların somut sonuçlarını dönüştürüyor. Bunu yaparken hayatta kalmaya dair kalıplaşmış bakış açılarına da meydan okuyorlar. Bu gösterim, dehşete direnerek kazanılan bilgiye dayalı yöntemlerin gelişimini yansıtıyor; akışkan, esnek ve muhtemel olanı vurguluyor ve aynı zamanda, sarsılmaz görünenle kafa kafaya çarpışmaktansa etrafından dolanma ihtimalini öneriyor. Video işlerinden geriye “Küllerden ne doğar?” sorusu kalıyor .

14 Aralık Perşembe günü 17:00’da gerçekleşecek 55 dakikalık gösterimde bize katılın.

Hayatta Kalmanın Ötesinde Gösterim Programı

Basel Abbas ile Ruanne Abou-Rahme
Ta ki biz ateş, ve ateş de biz olana kadar, 2023, 7:35 dakika
Abbas ve Abou-Rahme istilaya karşı doğanın şiirsel direnişini sunuyor. Sanatçılar, hem doğada hem de insan faaliyetinde tekrar eden yıkım ve yenilenme döngülerini keşfe çıkarak Filistin yaşamının, topluluklarının ve topraklarının insanlık dışı bir şekilde silinmesine karşı duruyor.

Amar Kanwar
Surat, 2004, 4:34 dakika
Kanwar’ın videosu nadiren fotoğraflanan Birmanyalı General Than Shwe’yi Mahatma Gandhi’nin bedeninin yakıldığı yeri ziyaret ederken takip ediyor. Eser, baskıcı rejimlerin sunduğu aldatıcı kamusal imaj ile diktatörlerin yakın çevresindeki insanların gerçek tepkilerini incelikle karşı karşıya getiriyor.

Rattana Vandy
Monolog, 2015, 19:03 dakika
Vandy Monolog’da, hayalet uzuv sendromu tedavisine benzer bir şekilde, kaybın sağaltımı için hafızayı öne sürüyor. Elinizde yalnızca yokluklarının şiddeti kalmışken, uzun süredir kayıp olan sevdiklerinizi nasıl hatırlar ve onlarla nasıl iletişim kurarsınız?

Ana María Millán
Gezinme Tutkusu, 2015-2017, 8:21 dakika
Ana María Millán’ın Gezinme Tutkusu direniş bilincine doğru iki dilli bir yolculuk. Psikedelik animasyon, aklınızı kaybetme riski (mecazi ya da fiziksel olarak) söz konusu olsa dahi, kalbinizle hareket etmenin önemini vurguluyor.

Michael Rakowitz
Özel Kuvvet Cody’nin Şarkısı, 2017, 14:42 dakika
Amerika Birleşik Devletleri’nin askeri web sitesi Stars and Stripes’a göre “Özel Kuvvet Cody sıradan bir er, herhangi bir asker değil. Özel Kuvvet Cody bir star.” Özel Kuvvet Codynin Şarkısı’nda Michael Rakowitz Cody’yi Mezopotamya heykellerini özgürlüklerine kavuşturmak için Chicago Antik Kültür Araştırmaları Enstitüsü’ne (eski adıyla Doğu Enstitüsü) gönderiyor.

Chitra Ganesh
White Beryl’in Maceraları, 2016, 2:10 dakika
Erken dönem video oyunları estetiği ve stop motion animasyonu, antik Tibet sembolleri ve mitlerini bir araya getiren Ganesh çok renkli ve gizemli bir görsellik sunuyor. Sembolizm açısından dipsiz bir kuyu niteliğindeki White Beryl’in Maceraları yaşam döngüsüne içkin çatışmalar, tehlikeler ve hazlarla yüzleşirken ruhu destekleyen fiziksel, bedensel ve metafiziksel gerçeklileri bir araya getiriyor.

Toplam gösterim süresi 56:4 dakika.

Artists Biographies Here

yapımıdır

Protodispatch Hakkında
Protodispatch, sanatçıların eserlerini gerekli kılan yaşam koşullarına ilişkin yazılarının yer aldığı aylık dijital bir yayın. Eylül 2022'de Laura Raicovich tarafından başlatılan ve Protocinema tarafından üretilen Protodispatch'in Amerika Birleşik Devletleri (Artnet.com), Türkiye (Argonatlar.com) ve Tayland’daki (groundcontrolmag.com) yayın ortaklarına yakında yenileri eklenecek. Güncel ve geçmiş Protodispatch'lere buradan ulaşabilirsiniz: protocinema.org/protodispatch

Protocinema Hakkında
Protocinema dünyanın farklı yerlerinde, mekâna duyarlı sergiler düzenleyen kültürlerarası bir sanat kuruluşudur. Amacımız kültürlerarası diyaloğu eşit düzeyde desteklemek; karşılıklı dinleme ve ifade imkânları yaratırken hem yerel hem de küresel olarak birbirine bağlı ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmaktır. 2011 yılında Mari Spirito tarafından kurulan Protocinema, kâr amacı gütmeyen duvarsız bir organizasyondur. Programlarımız hem küresel meselelere hem de sahadaki değişen koşullara yanıt vermek amacıyla çeşitli mekanlarda gerçekleşmektedir.

***

ENGLISH

Beyond Survival
A screening of artworks addressing tyrannical planetary conditions

Basel Abbas and Ruanne Abou-Rahme, Chitra Ganesh, Amar Kanwar, Ana María Millán, Michael Rakowitz, and Rattana Vandy

Thursday, December 14, 2023
17:00
SALT Walk-in Cinema, Istanbul

Protodispatch presents Beyond Survival, a screening program of short films and videos addressing tyrannical planetary conditions by Basel Abbas and Ruanne Abou-Rahme, Chitra Ganesh, Amar Kanwar, Ana María Millán, Michael Rakowitz, and Rattana Vandy, hosted at SALT Walk-in Cinema, Istanbul, and is produced by Protocinema.

This Protodispatch screening event brings together videos that convey forms of resistance which take us beyond survival in a multitude of forms. The selected artworks depict the regrowth of scorched lands, the exposure of dictator propaganda, fantastical potential futures, and remembering and mourning loved ones murdered in war. Included artists transform the tangible aftermaths of tyrannical acts and conditions by filming that which has been prohibited; revisiting historical events through personal, contemporary narratives; adopting the look and feel of video games and comic books; and reinventing myths and stories. In doing so, they defy rigid perspectives on survival. This screening reflects the growth of methodologies that use knowledge gained in the endurance of horrors, emphasizing the fluid, elastic, and possible, as well as revealing the potential to navigate around what seems immovable, rather than meeting it head-on. Within these works, the critical question becomes, “What grows from the ashes?”

Please join us on Thursday, December 14, 17:00 for a 55-minute screening program.

Beyond Survival Screening Program

Basel Abbas and Ruanne Abou-Rahme
Until we became fire and fire us, 2023, 7:35 minutes
Abbas and Abou-Rahme capture nature’s poetic resistance to invasion. By exploring the regenerative cycles of destruction and regrowth, observed in both nature and human activity, the artists confront the dehumanizing erasure of Palestinian life, communities, and lands.

Amar Kanwar
The Face, 2004, 4:34 minutes
Kanwar’s video follows the seldom photographed Burmese General Than Shwe as he visits the cremation site of Mahatma Gandhi. It subtly contrasts the duplicitous public image offered by oppressive regimes with the genuine reactions of people in close proximity to the dictators.

Rattana Vandy
Monologue, 2015, 19:03 minutes
Similar to treatments offered to phantom limb patients, Vandy offers memory as a treatment for loss in Monologue. But how do you memorialize and communicate with long-lost loved ones when all that is available is the violence of their absence?

Ana María Millán
Wanderlust, 2015-2017, 8:21 minutes
Ana María Millán’s Wanderlust is a bilingual journey into the consciousness of resistance. Psychedelic in nature, the animation reinforces the importance of leading with the heart, even when there is the risk of losing your head (whether metaphorically or physically).

Michael Rakowitz
The Ballad of Special Ops Cody, 2017, 14:42 minutes
According to the U.S. military website Stars and Stripes, “Special Ops Cody isn’t a regular GI, and he’s no ordinary Joe. Special Ops Cody is a star.” In The Ballad of Special Ops Cody, Michael Rakowitz sends Cody into Chicago’s Institute for the Study of Ancient Cultures (formerly the Oriental Institute) to liberate the Mesopotamian statues within.

Chitra Ganesh
The Adventures of White Beryl, 2016, 2:10 minutes
With animation that fuses early video game aesthetics and stop-action animation with ancient Tibetan symbols and myths, Ganesh’s contribution is rich with color and mystery. A rabbit hole of symbolism, The Adventures of White Beryl connects the physical, bodily, and metaphysical realities that support the spirit in confronting conflicts, dangers, and joys inherent to the cycle of life.

Total Running time 56.4 minutes.

Artists Biographies Here

Produced by

About Protodispatch

Protodispatch is a monthly digital publication of artists’ dispatches on the life conditions that necessitate their work. Initiated in September 2022 by Laura Raicovich and produced by Protocinema, Protodispatch has publication partners in US/Artnet.com, Turkey/Argonatlar.com and Thailand/groundcontrolmag.com, with more on the way. Current and past Protodispatches here: protocinema.org/protodispatch

About Protocinema
Protocinema is a cross-cultural art organization that commissions and presents site-aware art around the world. Our purpose is to support dialogue between cultures on equal footing and create opportunities for listening & expression. By doing so, Protocinema aids the development of relationships both at the mindfully local & globally interconnected levels. Founded in 2011 by Mari Spirito, Protocinema is an ambulant nonprofit 501(c)3, free of ‘brick and mortar.’ Our locations are varied, responding both to global concerns and changing conditions on the ground. protocinema.org