A FEW IN MANY PLACES


 • <p>Abbas Akhavan, <i>Spill</i>, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York in partnership with Parc Offsite, Montreal</p>

  Abbas Akhavan, Spill, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York in partnership with Parc Offsite, Montreal

 • <p>Abbas Akhavan, <i>Spill</i>, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York in partnership with Parc Offsite, Montreal</p>

  Abbas Akhavan, Spill, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York in partnership with Parc Offsite, Montreal

 • <p>Abbas Akhavan, <i>Spill</i>, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York in partnership with Parc Offsite, Montreal</p>

  Abbas Akhavan, Spill, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York in partnership with Parc Offsite, Montreal

 • <p>Abbas Akhavan, <em>Untitled</em> (2020), heavy-duty vinyl-reinforced polyester, quilt batting, tropical plants, glass, Photo: Simon Belleau</p>

  Abbas Akhavan, Untitled (2020), heavy-duty vinyl-reinforced polyester, quilt batting, tropical plants, glass, Photo: Simon Belleau

 • <p>Abbas Akhavan, <em>Untitled</em> (2020), heavy-duty vinyl-reinforced polyester, quilt batting, tropical plants, glass, Photo: Simon Belleau</p>

  Abbas Akhavan, Untitled (2020), heavy-duty vinyl-reinforced polyester, quilt batting, tropical plants, glass, Photo: Simon Belleau

 • <p>Abbas Akhavan, <i>Untitled</i> (2020), heavy-duty vinyl-reinforced polyester, quilt batting, tropical plants, glass, Photo: Simon Belleau</p>

  Abbas Akhavan, Untitled (2020), heavy-duty vinyl-reinforced polyester, quilt batting, tropical plants, glass, Photo: Simon Belleau

 • <p>Abbas Akhavan, <i>Untitled</i> (2020), heavy-duty vinyl-reinforced polyester, quilt batting, tropical plants, glass, Photo: Simon Belleau</p>

  Abbas Akhavan, Untitled (2020), heavy-duty vinyl-reinforced polyester, quilt batting, tropical plants, glass, Photo: Simon Belleau

 • <p>Burak Delier, <i>Maya</i> (2020), commissioned by Protocinema, Istanbul, New York</p>

  Burak Delier, Maya (2020), commissioned by Protocinema, Istanbul, New York

 • <p>Burak Delier, <i>Maya</i> (2020), commissioned by Protocinema, Istanbul, New York</p>

  Burak Delier, Maya (2020), commissioned by Protocinema, Istanbul, New York

 • <p>Burak Delier, <i>Maya</i> (2020), commissioned by Protocinema, Istanbul, New York</p>

  Burak Delier, Maya (2020), commissioned by Protocinema, Istanbul, New York

 • <p>Burak Delier, <i>Maya</i> (2020), commissioned by Protocinema, Istanbul, New York</p>

  Burak Delier, Maya (2020), commissioned by Protocinema, Istanbul, New York

 • <p>Burak Delier, <i>Maya</i> (2020), commissioned by Protocinema, Istanbul, New York</p>

  Burak Delier, Maya (2020), commissioned by Protocinema, Istanbul, New York

 • <p>Michelle Lopez, <i>Keep Their Heads Ringin’</i>, 2020, Research Image - commissioned by Protocinema, Istanbul, New York</p>

  Michelle Lopez, Keep Their Heads Ringin’, 2020, Research Image - commissioned by Protocinema, Istanbul, New York

 • <p>Michelle Lopez, <i>Keep Their Heads Ringin’</i>, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York</p>

  Michelle Lopez, Keep Their Heads Ringin’, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York

 • <p>Michelle Lopez, <i>Keep Their Heads Ringin’</i>, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York</p>

  Michelle Lopez, Keep Their Heads Ringin’, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York

 • <p>Michelle Lopez, <i>Keep Their Heads Ringin’</i>, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York</p>

  Michelle Lopez, Keep Their Heads Ringin’, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York

 • <p>Michelle Lopez, <i>Keep Their Heads Ringin’</i>, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York</p>

  Michelle Lopez, Keep Their Heads Ringin’, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York

 • <p>Stéphanie Saadé, <i>A Discreet Intruder</i>, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York, in partnership with Marfa Projects’, Beirut</p>

  Stéphanie Saadé, A Discreet Intruder, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York, in partnership with Marfa Projects’, Beirut

 • <p>Stéphanie Saadé, <i>A Discreet Intruder</i>, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York, in partnership with Marfa Projects’, Beirut</p>

  Stéphanie Saadé, A Discreet Intruder, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York, in partnership with Marfa Projects’, Beirut

 • <p>Stéphanie Saadé, <i>A Discreet Intruder</i>, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York, in partnership with Marfa Projects’, Beirut</p>

  Stéphanie Saadé, A Discreet Intruder, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York, in partnership with Marfa Projects’, Beirut

 • <p>Stéphanie Saadé, <i>A Discreet Intruder</i>, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York, in partnership with Marfa Projects’, Beirut</p>

  Stéphanie Saadé, A Discreet Intruder, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York, in partnership with Marfa Projects’, Beirut

 • <p>Hasan Özgür Top,<i> The Fall of a Hero</i>, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York with support from SAHA Association, Istanbul</p>

  Hasan Özgür Top, The Fall of a Hero, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York with support from SAHA Association, Istanbul

 • <p>Hasan Özgür Top,<i> The Fall of a Hero</i>, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York with support from SAHA Association, Istanbul</p>

  Hasan Özgür Top, The Fall of a Hero, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York with support from SAHA Association, Istanbul

 • <p>Hasan Özgür Top,<i> The Fall of a Hero</i>, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York with support from SAHA Association, Istanbul</p>

  Hasan Özgür Top, The Fall of a Hero, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York with support from SAHA Association, Istanbul

 • <p>Hasan Özgür Top,<i> The Fall of a Hero</i>, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York with support from SAHA Association, Istanbul</p>

  Hasan Özgür Top, The Fall of a Hero, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York with support from SAHA Association, Istanbul

 • <p>Hasan Özgür Top,<i> The Fall of a Hero</i>, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York with support from SAHA Association, Istanbul</p>

  Hasan Özgür Top, The Fall of a Hero, 2020, commissioned by Protocinema, Istanbul, New York with support from SAHA Association, Istanbul


Abbas Akhavan
Montreal, 5376-b Avenue du Parc, Parc Offsite
Ambassador: Eli Kerr
nightly between dusk and dawn
In Response, Asli Seven, written from Paris

Burak Delier
Istanbul, Şeref Meriç Sk. 2-1 A, Kurtuluş, Ek Biç Ye İç
Baker: Kemal Çayan
Wednesdays - Saturdays 12:00 - 5:00 pm
In Response, Fawz Kabra written from New York

Michelle Lopez
Philadelphia, in the vicinity of the Liberty Bell, Market St. & Independence Hall
Composer: Austin Fisher
at noon on weekdays
In Response, Abhijan Toto written from Bangkok

Stéphanie Saadé
Beirut, depo in port, exact address to follow, Partner: Marfa’ Projects
Beirut beginning date to follow.
In Response, İpek Ulusoy Akgül written from Istanbul

Hasan Özgür Top
Berlin, Skalitzer Str. 114, Kreuzberg, BulBul Berlin
Ambassador & Zine Designer: Cihan Küçük
Tuesdays - Sundays 10:00am - midnight
In Response, Adam Keinman written from New York

Başlangıç tarihi 26 Eylül 2020
Her mekan kendi çalışma saatleri boyunca ziyarete açık olacaktır.

Bu sonbaharda Protocinema beş şehirde beş sanatçı müdahalesinden oluşan hiper-yerel ve birbiriyle küresel ölçekte bağlantılanan grup sergisi A Few In Many Places’i sunacak. Sanatçılar, Montreal’de Abbas Akhavan, İstanbul’da Burak Delier, Philadelphia’da Michelle Lopez, Beyrut’ta Stéphanie Saadé ve Berlin’de Hasan Özgür Top, kendi evlerinde, mahallelerinde ve ülkelerinde, eski ideolojilerin kırılma ve yeniden düzenlenme anlarına odaklanarak tarih döngülerini ele alıyor.

A Few In Many Places sanatçılarının hepsi müdahalelerinde miras alınmış sistemlerle hesaplaşıyor ve “ateşle yüzleşme”yi göze alan bir irade sergiliyor. Her sanatçı, karantina içinde ya da dışında ziyarete açık kalacak olan yerel dükkan sahipleriyle ve/veya metruk mekanlarla işbirliği yapacak, havayolu ulaşımı veya nakliye ihtiyacını ortadan kaldıracak şekilde buluntu malzemeler ve kısıtlı ölçekte maddi tüketim kullanacak. Sanatçıların yeni üretilen işlerinin her biri, hem fiziksel mekanlarda hem de dijital ortamda erişilebilen, çok dilli bağımsız bir yayın olan Proto-Zine üzerinden ilişkilenecek.

Stéphanie Saadé Lübnan’da çocukluğundan tanıdık bir nesne olan kurşun delikli metalik vitrinin eylemlerini, bir tabanca ve kurşun aracılığıyla yeni bir perdeye 38 yeni delik açarak tersine çevirmeyi, ve böylelikle çalkantılı tarihle ilişkili şiddet döngüsünü de tersine çevirmeyi amaçlıyor. Perdedeki deliklerin konumları, sanatçının çocukluğunda arşınladığı yolların varış noktalarına denk geliyor. Seçilmiş delik sayısı ise sanatçının yaşına (37) ve buna eklenen bir delik tüm yolların çıkış noktasına, aile evine denk geliyor. Ülke çapında protestolar sürerken ve son dönemin en sert ekonomik krizlerinden biri yaşanırken bu delikler, içeriden görüldüğünde, güneş ışığını ve semavi bir dinginliği içeri getiriyorlar.

Burak Delier Ek Biç Ye İç’e, bir fırına yerleşecek ve bölgenin tarihini yansıtan ses ve ışık/videolar kullanarak ekmek mayası üretecek, ardından pişirdiği ekmeği paylaşacak. Geleneksel olarak, yemeğin endüstriyelleşmesinden önce nesillerden nesillere aktarılan mayanın kendinde taşıdığı bellek, kentsel hayatın başka alanlarındaki yıpratıcı aktarımların metaforu olarak işlev gören kendi öykülerini ve travmalarını taşır.

Hasan Özgür Top, IŞIL’ın propaganda malzemelerine odaklanarak radikal ve totaliter hareketlerin anlatıları arasındaki benzerlikleri inceliyor. Buluntu ve DIY çekimler ile ürettiği video işiyle Klasik dönemden bugüne maskülen mitolojilerin izdüşümlerini takip eden kurgusal ama özdüsünümsel bir çalışma oluşturuyor. Abbas Akhavan’ın yeni sessiz videosu Parc OFFSİTE isimli yeni bir mekanın dış pencerelerine yansıtılacak. Yakın zamanda Eli Kerr tarafından Montreal’de Parc Avenue üzerinde açılan proje mekanı, metin ve görsel kullanarak şairlerin ve pandomimcilerin maddi yoksulluğu dahil olmak üzere bir dizi konuya değinen kısa bir video çalışmanın gösterimine her gece ev sahipliği yapacak. Sessiz çiçekler, en küçük fiziksel imkanlarla bile derin bir çalışma üretebilme ihtimalini gösteriyor.

Philadelphia'da Michelle Lopez’in ses yerleştirmesi, hem bir özgürlük ve eşitlik amblemi olan, hem de iflasla tanımlanan Amerikan Özgürlük Canı’nın karmaşık sembolizmini ele alıyor: üzerindeki meşhur çatlak, bu iri demir döküm parçasının sesini daha başından arızalı ve sessiz kılmıştır. Bu ses yerleştirmesi, tarihi hazinenin mekanında, arızalı çanda, ‘ding-dong’ ifadesinin, buluntu müzik parçalarında ve kaydedilmiş sohbetlerde, kutlama olarak değil de bir hakaret biçimi olarak, yerme anlamındaki kullanımlarıyla yankılanıyor olacak. Çanın senkoplu çınlamasının ses karışımı, ve eşzamanlı hakaretlerin anonsu, özgürlük kavramını dur durak bilmeden sorgulayarak kurumsal ırkçılığın şiddetini gözler önüne serecek. Bu iftiralar birikimi yavaşça her ‘ding’ ve her ‘dong’ ile Birleşik Devletler’deki gündemin gerçekliğiyle yankılanmaya başlayacak.

Bu sanatçıların hepsi, mevcut bağlamımızı ve uzun, trajik bir insan sagasının döngüsünü yansıtarak kendi topluluklarını taban düzeyinde aktive edecek. Gerçek hayat izleyicilerini hedefleyen bu hiper-yerel ve küresel bağlantılı müdahaleler, bir çok yerde ve az sayıda insan için tasarlandı.

Teşekkürler: Marfa’ Projects, Beyrut; Grey Noise, Dubai; Gallery Akıncı, Amsterdam; Galerie Anne Barrault, Paris; Ashkal Alwan, Beyrut; Catriona Jeffries, Vancouver; Third Line Gallery, Dubai; Ek Biç Ye İç, İstanbul; Haro Cümbüşyan, Bilge Öğüt ve Eugene Lew.

Biyografiler:
Abbas Akhavan, catrionajeffries.com/artists/abbas-akhavan/cv
Burak Delier, burakdelier.info/bio-cv
Michelle Lopez, michellelopez.com/cv
Stéphanie Saadé, marfaprojects.com/artists/stephanie-saade
Hasan Özgür Top, hasanozgurtop.com/about

Daha fazla bilgi için: Ela Perşembe, ela@protocinema.org +90531 923 3778
Mri Spirito, mari@protocinema.org +1917 660 7332, +90541 468 0214

Protocinema tüm dünyada mekana duyarlı sanat üretir ve sergiler. Yüksek sanatsal nitelikte, herkesin erişimine açık, bağlama özgü projeler üretir. Protocinema sergiler, kamusal programlar ve rehberlik programları üzerinden bölgeler arasındaki farklılıkları anlamak için empatinin yolunu açar. 2011’de Mari Spirito tarafından kurulan Protocinema kar amacı gütmeyen, dört duvarı olmayan, mekan seçimleriyle küresel endişelere ve değişen yerel koşullara cevap vermeyi amaçlayan bir girişimdir.
protocinema.org

Protocinema destekçileri: FfAI - The Foundation for Arts Initiatives, The Cowles Charitable Trust, New Jersey; SAHA Dernegi, Istanbul; 601 Artspace, New York

Screenshot-2020-07-17-17.20.19.png#asset:1975BASIN


Stéphanie Saadé on the Beirut explosion and an artwork lost to the blast

by By Kaya Genç

14 Eylül 2020Art perseveres in Istanbul despite coronavirus

by Ayla Jean Yackley

16 Kasım 2020Protocinema discusses cycles of violence through hyper localised art interventions

by Shraddha Nair

24 Kasım 2020Özneler arası karşılaşmalar

by Rana Kelleci

Aralık 2020ArtDog Istanbul Özel: Üç Sanatçıdan ‘İçinde Yaşadığımız Gerçekliğe’ Yorumlar
30 Eylül 2020Protocinema'dan beş şehirde beş sanatçı: A Few In Many PlacesTarihsel döngüye sanat müdahalesi
30 Eylül 2020Beş Şehirde Beş Sanatçı Müdahalesi
26 Eylül 2020Psikanalizde divana uzanması gereken sevgili Türkiye

by Gülben Çapan

13 Kasım 20205 Şehırde 5 Ehırde 5 Müdahaleyle Tarıh Döngülerı Sanatatak
25 Eylül 2020